Systemy Detekcji Gazu

Firma Control-Gaz specjalizuje się w usługach związanych z kompleksowym serwisem stacjonarnych systemów detekcji gazów oraz mierników przenośnych.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oferujemy:

Serwisujemy systemy detekcji gazów większości polskich i zachodnich producentów, między innymi:
PRO-SERVICE, GAZEX, ATEST-GAZ, ALTER, SAPEL, OLDHAM, MSA, Honeywell

Kompleksowo obsługujemy i kalibrujemy detektory na obiekcie u klienta bez konieczności demontażu detektorów i pozostawiania obiektu bez zabezpieczenia.

Posiadamy kwalifikacje i przeszkolenie  przez GIG z zakresu urządzeń detekcji gazów. Nasza fachowość poparta jest dużym doświadczeniem i praktyką

Gdzie powinny być zainstalowane systemy detekcji gazów ?

Systemy detekcji gazu powinny być stosowane tam gdzie istnieje możliwość ulatniania się gazów toksycznych i wybuchowych. Zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona życia i zdrowia człowieka. Zainstalowany i dobrze serwisowany system strzeże  Państwa bezpieczeństwa . Celem firmy CONTROL-GAZ jest utrzymanie bezpieczeństwa swoich klientów na najwyższym poziomie.

Typowe zastosowania systemów detekcji:

 • kotłownie gazowe i kuchnie gastronomiczne – metan, propan-butan
 • garaże podziemne – LPG, tlenek węgla
 • oczyszczalnie ścieków – metan, siarkowodór
 • stacje kontroli pojazdów – LPG, tlenek węgla, metan
 • maszynownie chłodnicze – amoniak, freony
 • akumulatorownie – wodór
 • galwanizernie – cyjanowodór
 • terminale LPG
 • rozlewnie LPG
 • malarnie – ksylen
 • hotele i pomieszczenia biurowe klimatyzowane –  freony
 • różnego rodzaju procesy technologiczne – szeroki zakres gazów
 • przemysł spożywczy – szeroki zakres gazów
 • przemysł chemiczny – szeroki zakres gazów
 • laboratoria chemiczne – szeroki zakres gazów

 Instalacja gazowa w budynkach a DETEKCJA – wymagania prawne

Galeria zdjęć:


AUTORYZOWANY SERWIS DETEKTORÓW I SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW

 pro-sercice

Certyfikaty i zaświadczenia

Posiadamy pełne uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru
i eksploatacji dla wszystkich grup instalacji, sieci i urządzeń energetycznych, pozwalające na realizacje naszych usług.