Instalacje Gazowe / Przeglądy i Serwis

Firma  Control-GAZ oferuje:

–   Okresowe przeglądy instalacji gazowych budynków, szczególnie w:

–    Montaż i konserwacja urządzeń gazowych w przemyśle

 

Uwaga!

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 art.62. nakłada na właścicieli, zarządzających lub użytkowników obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku.